ELECTRONICA – Wet van Ohm

By , 17/02/2013

U = spanning         -> uitgedrukt in Volt(V)
I = stroomsterkte    -> uitgedrukt in Ampere(A)
R = weerstand         -> uitgedrukt in Ohm(Ω)

Wet van Ohm (symbol Ω);

Spanning = Stroomsterkte * Weerstand
U     =        I      *    R

I is evenredig met de spanning(U), verdubbelt U, dan verdubbelt ook I
I is omgekeerd evenredig met de weerstand(R), verdubbelt R, dan wordt I tweemaal zo klein

 

Ezelsbrug/truukje voor gebruik van de formule-driehoek:
‘Blindeer’ wat je wilt berekenen ( in deze afbeeldingen het grijze bolletje )

 

Wat is U? => blindeer U , dan zie je I*R, bereken dus I*R om U te vinden
Wet_van_Ohm-U

 

Wat is I? => blindeer I , dan zie je U/R, bereken dus U/R om I te vinden
Wet_van_Ohm-I

 

Wat is R? => blindeer R , dan zie je U/I, bereken dus U/I om R te vinden
Wet_van_Ohm-R

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy