ELECTRONICA – Wet van Ohm

comments Comments Off on ELECTRONICA – Wet van Ohm
By , 17/02/2013

U = spanning         -> uitgedrukt in Volt(V)
I = stroomsterkte    -> uitgedrukt in Ampere(A)
R = weerstand         -> uitgedrukt in Ohm(Ω)

Wet van Ohm (symbol Ω);

Spanning = Stroomsterkte * Weerstand
U     =        I      *    R

I is evenredig met de spanning(U), verdubbelt U, dan verdubbelt ook I
I is omgekeerd evenredig met de weerstand(R), verdubbelt R, dan wordt I tweemaal zo klein

 

Ezelsbrug/truukje voor gebruik van de formule-driehoek:
‘Blindeer’ wat je wilt berekenen ( in deze afbeeldingen het grijze bolletje )

 

Wat is U? => blindeer U , dan zie je I*R, bereken dus I*R om U te vinden
Wet_van_Ohm-U

 

Wat is I? => blindeer I , dan zie je U/R, bereken dus U/R om I te vinden
Wet_van_Ohm-I

 

Wat is R? => blindeer R , dan zie je U/I, bereken dus U/I om R te vinden
Wet_van_Ohm-R

LINUX – HDD-Partities

comments Comments Off on LINUX – HDD-Partities
By , 17/02/2013

HDD-Partities

/dev/hda5 is altijd de 1e logical partitie, ongeacht hoeveel primary partities er zijn.
/dev/sdb5 = 1e logical partitie op 2e SCSI harddisk

hd = IDE
sc = SCSI

b.v;

/dev/hda => 1e gehele IDE harddisk
/dev/hda1 => 1e partitie op 1e IDE harddisk (hd0)
/dev/hda4 => Extended partitie (P4) op 1e IDE harddisk
/dev/sdb3 => 3e partitie op 2e SCSI harddisk (hd1)
/dev/sdc => 3e SCSI harddisd (hd2)

ARDUINO – Code uploaden naar Arduinoboard

comments Comments Off on ARDUINO – Code uploaden naar Arduinoboard
By , 17/02/2013

Code uploaden naar Arduino; via USB/serialdevice
In linux zal dit veelal zijn: /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 oid. (bij mij /dev/ttyACM0)

Styleguide; Commentaar code:

/* hier je eigen commentaar */

De minimale code nodig;

void setup ()
{
// tussen deze accolades je SETUP-code zetten, runt 1 keer…
}

void loop ()
{
// tussen deze accolades je MAIN-code zetten, herhalingslus…
}

LINUX – Toon de installatiedatum van je systeem

comments Comments Off on LINUX – Toon de installatiedatum van je systeem
By , 17/02/2013