ELECTRONICA – Wet van Ohm

comments Comments Off on ELECTRONICA – Wet van Ohm
By , 17/02/2013

U = spanning         -> uitgedrukt in Volt(V)
I = stroomsterkte    -> uitgedrukt in Ampere(A)
R = weerstand         -> uitgedrukt in Ohm(Ω)

Wet van Ohm (symbol Ω);

Spanning = Stroomsterkte * Weerstand
U     =        I      *    R

I is evenredig met de spanning(U), verdubbelt U, dan verdubbelt ook I
I is omgekeerd evenredig met de weerstand(R), verdubbelt R, dan wordt I tweemaal zo klein

 

Ezelsbrug/truukje voor gebruik van de formule-driehoek:
‘Blindeer’ wat je wilt berekenen ( in deze afbeeldingen het grijze bolletje )

 

Wat is U? => blindeer U , dan zie je I*R, bereken dus I*R om U te vinden
Wet_van_Ohm-U

 

Wat is I? => blindeer I , dan zie je U/R, bereken dus U/R om I te vinden
Wet_van_Ohm-I

 

Wat is R? => blindeer R , dan zie je U/I, bereken dus U/I om R te vinden
Wet_van_Ohm-R

LINUX – HDD-Partities

comments Comments Off on LINUX – HDD-Partities
By , 17/02/2013

HDD-Partities

/dev/hda5 is altijd de 1e logical partitie, ongeacht hoeveel primary partities er zijn.
/dev/sdb5 = 1e logical partitie op 2e SCSI harddisk

hd = IDE
sc = SCSI

b.v;

/dev/hda => 1e gehele IDE harddisk
/dev/hda1 => 1e partitie op 1e IDE harddisk (hd0)
/dev/hda4 => Extended partitie (P4) op 1e IDE harddisk
/dev/sdb3 => 3e partitie op 2e SCSI harddisk (hd1)
/dev/sdc => 3e SCSI harddisd (hd2)

ARDUINO – Code uploaden naar Arduinoboard

comments Comments Off on ARDUINO – Code uploaden naar Arduinoboard
By , 17/02/2013

Code uploaden naar Arduino; via USB/serialdevice
In linux zal dit veelal zijn: /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 oid. (bij mij /dev/ttyACM0)

Styleguide; Commentaar code:

/* hier je eigen commentaar */

De minimale code nodig;

void setup ()
{
// tussen deze accolades je SETUP-code zetten, runt 1 keer…
}

void loop ()
{
// tussen deze accolades je MAIN-code zetten, herhalingslus…
}

LINUX – Toon de installatiedatum van je systeem

comments Comments Off on LINUX – Toon de installatiedatum van je systeem
By , 17/02/2013

Zoek de installatiedatum van je huidige distributie
Dit betreft de allereerste installatie-datum, dus distributieupgrade’s niet meegenomen.

user@computer:$ ls -la /var/log/installer/syslog

OPEN SOURCE – Toon de Non-Free, en niet OpenSource pakketen op je systeem

comments Comments Off on OPEN SOURCE – Toon de Non-Free, en niet OpenSource pakketen op je systeem
By , 17/02/2013

Controleer welke software op je Debian-gebaseerd systeem geen OpenSource / ‘Non-free’-tree software is.
Dit kan via package ‘vrms’ (‘Virtual Richard M.Stallman’)

technerd@linuxbak:$ sudo apt-get install vrms
technerd@linuxbak:$ vrms

LINUX – Recursief directories aanmaken

comments Comments Off on LINUX – Recursief directories aanmaken
By , 17/02/2013

Soms wil je bv. voor testdoeleinden, in 1 handeling een directoriestructuur met onderliggende mappen maken;

technerd@linuxbak:$ mkdir {A,B,C}{P,Q,R}{X,Y,Z}

Dit zal de volgende directory-structuur / mappen aanmaken;

APX AQX ARX
APY AQY ARY
APZ AQZ ARZ
BPX BQX BRX
BPY BQY BRY
BPZ BQZ BRZ
CPX CQX CRX
CPY CQY CRY
CPZ CQZ CRZ

 

 

ARDUINO – Seriële data naar de Arduino sturen

comments Comments Off on ARDUINO – Seriële data naar de Arduino sturen
By , 17/02/2013

Stuur data naar seriële poort van de Arduino ( check daarbij de reactie van de TX/RX leds op het board )

technerd@linuxbak:$ sudo echo > hallo > dev/tty/ttyACM0

Mogelijk moet je rechten hebben op de ‘dialout’-groep

technerd@linuxbak:$ sudo usermod -aG dialout jouwgebruikersnaam

ARDUINO – Detecteren van het Arduino-board

comments Comments Off on ARDUINO – Detecteren van het Arduino-board
By , 16/02/2013

Soms wil het systeem het inpluggen van een Arduino-board in je USB-poort niet direct goed herkennen.
We checken via onderstaande werkwijze eerst of het in/-uit-pluggen van een USB-apparaat uberhaupt door het systeen gedetecteerd word;

Zonder de Arduino aan te sluiten doe je eerst;

Schrijf de status zonder aangesloten apparaat naar het bestand ‘disconnect’

technerd@linuxbak:$ lsusb > disconnect.txt

Sluit nu de Arduino aan op de USB-poort, en wacht 1 minuut op de detectie.

Schrijf de status met aangesloten apparaat naar het bestand ‘connect’

technerd@linuxbak:$ lsusb > connect.txt

Zoek nu het verschil in beide bestanden op, via:

technerd@linuxbak:$ diff -Nurpd disconnect.txt connect.txt

Indien er verschil in de bestanden zit, zie je ook direct wat er gedetecteerd is.

NETWERK – Realtime Netwerk statistiek

comments Comments Off on NETWERK – Realtime Netwerk statistiek
By , 16/02/2013

Installeer package ‘iptraf’

technerd@linuxbak:$ sudo apt-get install iptraf

( draaien als root )

technerd@linuxbak:$ sudo iptraf

Tekens in Linux

comments Comments Off on Tekens in Linux
By , 25/04/2012

Tekens welke in linux veel gebruikt worden

* star
! bang
‘ tick
` backtick
^ caret
~ tilde golfje, squiggle, squiggly of twiddle
# sharp hash, pound
{ } curly brackets

Panorama Theme by Themocracy